juna amiko
INTERNACIA ESPERANTO-REVUO DE ILEI
POR
LERNEJANOJ KAJ KOMENCANTOJ
 
 

PRI LA REDAKCIO

De januaro 2005 Juna Amiko havas du redaktorojn, s-ron Geza Kurucz (Hitel u.10. fszt.16, H-6000 Kecskemet, Hungario / rete: geza@banyai-kkt.sulinet.hu ) kaj s-ron Stefan MacGill (Pannónia u.30.I.6, H-1136 Budapest, Hungario / rete: macgill@gmail.com )  

Eldonanto: ILEI, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando.
 

La celo de la redaktoroj: aktivigi kiel eble internacian kunlaborantaron kaj altiri ilin al la redakta laboro de JUNA AMIKO por fari la revuon kiel eble internacia kaj interesa por la legantoj.

Nuntempe la redakcio konsistas el:

Kunredaktoroj: Geza KURUCZ, Stefan MacGill (iliajn adresojn vidu supre)
Lingva revizianto: Baldur RAGNARSSON (Islando)
Komputila kolora tekniko: Janos BAKK (Hungario)

Kunlaborantoj :

S-ino SALIKO (Finnlando)
Baldur RAGNARSSON (Islando)
Bardhyl SELIMI MEZINI (Albanio)
Marija
BELOŠEVIĆ (Kroatio)
S-ino SARANATH (Hindio)
Zoltan KURUCZ (Hungario)
Evandro de FREITAS (Brazilo)
Michel NKWIRIKIYE (Tanzanio)
Eric NSABIYUMVA (Burundio)

Dieter BERNDT (Germanio)
Eugenia-Ecaterina
POPOVICIU (Rumanio)

José J. Campos PACHECO (Kubo)
Anja KARKIAINEN (Finnlando)
Vesa PÖLKKI (Finnlando)
Elizabeta RAJTMÁR (Hungario)
Jasuo HORI (Japanio)
Monika MOLNÁR (Hungario)
Gian Piero SAVIO (Israelo)

Jadranka MIRIĆ (Serbio)

Elena NADIKOVA (Rusio)

Neringa ZASAITË (Litovio)

Marie-Helene DESERT (Francio)

Judit FELSZEGHY (Hungario)

Hajnal MacGill  (Hungario)

Karina MacGill (Hungario)

Nguyen Thi Ngoc LAN (Vjetnamio)

En grafika kampo kunlaboras:

Pavel RAK (Ĉeĥio)
Monika MOLNÁR (Hungario)

La revuo estas presata en Presejo Saluton (Gárdi Jenő u. 14, H-1047 Budapest, Hungario)
Presisto: Imre SZABÓ

La rondo ne estas fermita. Ni deziras altiri plurajn kunlaborantojn precipe el ekster-eŭropaj landoj.

Ne forgesu, ke ni volonte akceptas  vian kontribuaĵon kaj kritikon pri la aperintaj artikoloj. Sendu al ni viajn desegnojn, anekdotojn, fotojn, informojn ktp. ĉar nur per komuna forto ni povos realigi niajn revojn. Verkojn, fotojn, iliustraĵojn bv. sendi al jena retadreso: geza@banyai-kkt.sulinet.hu
Bonvenon!
 
 

Reiro al la antaŭa paĝo