Életképek

Címlap

Tájékoztató a tanévkezdésről

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Tanulók!

A koronavírus helyzetre tekintettel a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása szerint a 2020/21-es tanév rendes tanítással kezdődik, de az iskoláknak a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venniük a minisztérium által kiadott iránymutatást. Ennek megfelelően próbáljuk szabályozni az iskolai munkát.

 • A tanítás szeptember 1-jén kedden 8 órakor kezdődik.
 • Kérjük, hogy azok a diákok, akik augusztus 17. után érkeztek haza sárga vagy piros jelölésű országból, vagy jelenleg magas fertőzöttséget mutató országból (Horvátország, Nagy Britannia, Franciaország, Ausztria, stb.) a hazaérkezésüktől számított 14 napig ne jöjjenek iskolába, ha nem rendelkeznek negatív koronavírus teszttel. Kérjük, a szülő e-mailben vagy telefonon jelezze az osztályfőnöknek ezt a helyzetet. A tanuló hiányzása igazolt lesz.
 • Tanévnyitó iskolagyűlést nem tartunk, ennek megfelelően a tanulóknak nem kell ünneplő öltözetben jönniük. Kérjük a szülőket, most ne kísérjék be gyermeküket az iskolába az első tanítási napon.
 • Az új ötödik osztályosok számára rövid, (maximum 5–10 perces) köszöntést tartunk az udvaron, ha szüleik itt kívánnak lenni, őket várjuk. A szülők a tantermekbe a köszöntés után nem mehetnek fel.
 • Az intézménybe történő belépés testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehetséges csak. Mivel ez időigényes, kérjük, hogy a tanulók minden tanítási napon, ha van első órájuk 7:30 és 7:50 között érkezzenek az iskolába.
 • Kérjük, hogy minden diák hozzon magával minden tanítási napon maszkot.
 • Az első tanítási napon a szokásos módon csak osztályfőnöki órák lesznek, a tanulók egy jegyzetfüzetet és tollat hozzanak magukkal, valamint ekkor lesz a tankönyvosztás is, így szükség lesz olyan táskára, amiben a tankönyveket haza vihetik.
 • Kérjük a szülőket, ha a tanítás után gyermekeikért érkeznek az iskolába, és nem elengedhetetlenül szükséges, ne jöjjenek be az épületbe, egyeztessenek előre időpontot a tanulóval, hogy mikor végez, vagy ha van mobiltelefonja, azon értesítsék, hogy jöttek érte.
 • A mosdókban és a tantermekben kézfertőtlenítő áll a diákok rendelkezésére, kérjük a szülőket is, hívják fel a diákok figyelmét ezek használatára.
 • A padokat a takarítók minden tanítási napon felület fertőtlenítővel áttörlik, a kilincseket, mosdókat, öltözőket szünetekben is fertőtlenítik.
 • A tanórai maszkviselésről a tanórát tartó tanár jogosult dönteni, saját maga és a diákok védelme érdekében kérheti a maszk viselését tanórán is. A tanuló is kérheti a csoporttól a tanórán a maszk viselését.
 • A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, a tantermeket az időjárástól függően órák alatt is szellőztetjük, szünetekben minden esetben.
 • Az ebédeltetésnél ügyelettel biztosítjuk a torlódások elkerülését, ennek megfelelően az ebédeltetés a szokásosnál tovább tarthat. Az étkeztetést biztosító Precíz Kft. kidolgozta az ebédeltetéssel kapcsolatos óvintézkedéseit.
 • Kérjük a szülőket, hogy betegség gyanúja (hőemelkedés, köhögés, stb.) esetén ne engedjék gyermeküket iskolába.
 • Ha az iskolába érkezéskor, vagy nap közben a tanulónál lázat mérünk vagy egyéb tüneteket tapasztalunk, az EMMI által kiadott protokollnak megfelelően a tanulót elkülönítjük, értesítjük a szülőt és az iskolaorvost. A szülő feladata a gyermek háziorvosának értesítése telefonon. A háziorvos jogosult a további intézkedésekre.
 • A tanuló betegség miatti hiányzása esetén – a házirendben szereplőktől eltérően – az iskolába csak akkor jöhet, ha az első tanítási napon érkezéskor leadja az orvosi igazolást arról, hogy az intézményt látogathatja. Az igazolást az osztályfőnöknek, ha ő még nincs az intézményben, akkor az iskolatitkárnak kell leadni. Betegség miatti hiányzás után szülői igazolást most elfogadni nem tudunk.
 • Amennyiben egy tanuló krónikus beteg, vagy vele közös háztartásban fokozottan veszélyeztetett személy él, és a szülő megítélése szerint veszélyes lehet a tanulónak a közösség látogatása, ezt a szülő az intézményvezetőnek írásban bejelentheti. Az intézményvezető a bejelentést tudomásul veszi. A tananyag pótlása a szülő és a tanuló felelőssége, de a szaktanárok a pótláshoz segítséget nyújtanak. Külön digitális tanórát a tanuló számára tartani nem tudunk.
 • A meghirdetésre kerülő szülői értekezleteket az aulában és a díszteremben tartjuk, hogy a megfelelő távolság tartását biztosítani tudjuk. A szülők intézménybe történő belépésére ekkor is csak a fenti szabályok betartásával van lehetőség.

Kérjük a szülők és a tanulók együttműködését, a szabályok betartását. Az Önök felelőssége is, hogy fenn tudjuk tartani az oktatás hagyományos formáját és megóvjuk mind a diákok, mind az iskola dolgozóinak egészségét.

 1. 08. 27.

                                                                                                     ISKOLAVEZETÉS

     

Ön itt van: Kezdőlap Tájékoztató a tanévkezdésről