Elektromos alapjelenségek. Áramerősség, feszültség

EMLÉKEZTETŐ

Elektromos jelenségek

Elektromos kölcsönhatásA különféle anyagú testek szoros érintkezéssel elektromos állapotba hozhatók. A testek elektromos állapota kétféle lehet. Az egyiket pozitív, a másikat negatív elektromos állapotnak nevezzük, és +, illetve - jellel különböztetjük meg.

Az elektromos állapotban lévő testeknek sajátos környezetük van, amelyet elektromos mezőnek nevezünk.

Bármilyen anyagú test és az elektromos mező között elektromos kölcsönhatás jöhet létre. A megegyező elektromos állapotú testek között taszítás, az ellentétes elektromos állapotúak között pedig vonzás van. Ezeket az erőhatásokat az elektromos mező közvetítit. Az elektromos állapotú test mezője a semleges állapotú testre mindig vonzó hatást fejt ki.

Az elektromos mezőnek energiája van, tehát képes munkát végezni.

Mágneses jelenségek

MágnesrúdAz állandó mágneseknek kölcsönhatásra képes sajátos környezetük van, amelyet mágneses mezőnek nevezünk.

A mágnesrúd két vége közelében a legerősebb a mágneses mező. A mágneseknek ezen a részén van a mágneses pólus (É, D).

A mágneses kölcsönhatás vonzásban vagy taszításban nyilvánul meg, amelyet közvetlenül a mágneses mező fejt ki. Két mágnes különböző pólusú (É-D) végei között vonzást, megegyező (É-É; D-D) végei között pedig taszítást tapasztalhatunk. A mágnes bármely pólusa és a vas közötti kölcsönhatás mindig vonzásban nyilvánul meg.

A mágnesrúd pólusától távolodva a mágneses hatás gyengül. A megnesrúd mágneses mezője tehát nem egyenlő erősségű minden pontjában. Ez azt jelenti, hogy a mágneses erő hatása és iránya ugyanarra a testre a mező más-más pontjában különböző lehet.