Impresszum    Kapcsolat    e-mail

Oktatási koncepciónk

Gimnáziumunk a 2008/2009-es tanév óta foglalkozik robotika oktatással. A Mindstorms NXT robotokat használjuk alapként. Oktatási koncepciónk szerint a gimnáziumba bekerülő diákok:

5. és 6. évfolyamon tanórai keretek között ismerkednek a robotprogramozással, a National Instruments által fejlesztett NXT-G garfikus, ikonalapú programozási nyelven kersztül.

7-8. évfolyamon szakköri keretek között folytathatják a kellő motivációval endelkezők robotika tanulmányikat. A használt programnyelv szintén az NXT-G.

9. évfolyamtól indul szakköri keretek között a C nyelvi alapú robotprogramozás. Fejlesztőkörnyezetként a karakteres NXC nyelvet használjuk.

Alapvetően tehát a programozás oktatása a fő tevékenységi kör, és ezen keresztül a problémamegoldási kompetencia, az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.

Mottó

A jelen diákgeneráció az IKT eszközöket sok esetben kompetensebben használja, mint szüleik. Az internet és az IKT eszközök elterjedésével az információhoz jutás a XXI. század esélyeket megteremtő hatása. Az informatikai fejlesztések egyik legdominánsabb irányának a robotika fejlődése tűnik. Az oktatás szükségessége nehezen vitatható, hiszen a háztartásokban jelenleg is rengeteg olyan elektronikus eszköz működik, amely processzorvezérelt technológiára épül, a szórakoztató és kommunikációs elektronikától a fejlettebb háztartási gépekig. Ezen eszközök aránya egyre nő és a jövő generációjának a gombok nyomogatásán túlmutató kompetenciákkal kell rendelkeznie, hogy ne váljon mindez a „varázslat” és „misztikum” eszközévé, hanem az egyszerű eszközhasználó is lássa és tudja a mögöttes algoritmusok emberi kreativitásban rejlő működését.